Umeå Centrum för Molekylär Medicin

Umeå centrum för molekylär medicin (UCMM) är ett tvärvetenskapligt forskningscentrum som använder grundforskning för att studera frågor av biologisk och medicinsk betydelse. UCMM är en kreativ och interaktiv enhet för ledande biomedicinsk forskning.

Bild: Jan Lindmark, AC Bildbyrån

UCMM har ett starkt fokus på att förstå de molekylära mekanismerna bakom sjukdomar. Centret integrerar molekylär, cellulär och utvecklingsbiologi med transgena metoder och funktionsgenomik.

Centrumet ligger vid Umeå Universitet nära både grundläggande biomedicinska och kliniska forskning avdelningar och erbjuder en stimulerande miljö där olika vetenskapliga dicipliner möts.

För närvarande är åtta oberoende forskargrupper verksamma vid UCMM.

Kontaktpersoner vid UCMM:
Lena Gunhaga, prefekt
+46 (0)90 786 68 17
lena.gunhaga@umu.se
Lina Sollén, administratör,
+46 (0)90 786 52 76
lina.sollen@umu.se


Sidansvarig: Lina Sollén

Utskriftsversion

Nyheter från UCMM

2018-08-30 Europeiskt storanslag till nyrekryterad Umeåforskare Europeiska forskningsrådet ger ett ERC Starting Grant på totalt motsvarande 15 miljoner kr till gruppledaren Changchun Chen vid Umeå centrum för molekylär medicin (UCMM) och Wallenberg centrum för molekylär medicin (WCMM), Umeå universitet.

2018-06-12 WCMM symposium: New frontiers in neuroscience and imaging 7 juni höll Wallenberg centrum för molekylär medicin ett symposium med fokus på neurovetenskap och imaging.

2018-01-19 Kliniska forskare får WCMM-medel för postdoktoral meritering Wallenberg centrum för molekylär medicin, WCMM, har beviljat 11 läkare tidigt i den kliniska karriären 4-åriga forskningsförordnanden (50 procent) med/eller driftstöd á 2 miljoner kronor.

Fler nyheter från UCMM

Kontaktinformation

Umeå universitet, UCMM
901 87 Umeå

Besöksadress
Sjukhusområdet, byggnad 6M, plan 4

Tel:  090-786 52 76

Kontaktformulär